Switch異常報告:機身背面無故出現裂縫

苦主表示對Switch絕對是細心呵護結果...另表示之前看過同樣的問題不過帖子沒找到...

blog.hokanko-alt.com

http://i.imgur.com/IQKSOXu.jpg

http://i.imgur.com/687fDwf.jpg

http://i.imgur.com/iPSe7VD.jpg

原因是.....?